• 03136697144

  •  | 1403/03/03
پروژه

پروژه های سینا 1 - 2 3 -4 

 

مجموع واحد ها 250 واحد

 

موقعیت : بلوار صفه - مجموعه گل نرگس

 

وضعیت : در حال اجرای نازک کاری


دانلود جزئیات طرح بازگشت به صفحه پروژه ها