• 32709099 (031)

  •  | 1400/09/16
پروژه

پروژه چهارباغ رامسر

 

شامل مجموعه ویلا و آپارتمان

 

موقعیت : کتالم رامسر

 

وضعیت : در حال اخذ مجوز ساخت


دانلود جزئیات طرح بازگشت به صفحه پروژه ها