• 32709099 (031)

  •  | 1398/12/03
کلنگ زنی پروژه های سه گانه سینا

همانطور که قبلاً به اطلاع رسانده شده بود، امروز صبح با حضور تنی چند از معاونین، مدیران و کارکنان فولاد مبارکه، استانداری، شهرداری، دارایی و تعدادی از اعضاء، پروژه های سینا کلنگ زنی شد.