• 32709099 (031)

  •  | 1399/04/25
انتخاب تعاونی مسکن فولاد مبارکه به عنوان تعاونی برتر استان

اعضاء محترم تعاونى مسکن و کلیه کارکنان پر تلاش فولاد مبارکه و شرکتهاى تحت پوشش

پشتیبانى شما بزرگواران باعث تلاش مضاعف هیأت مدیره در دور جدید و کارکنان صادقتان در تعاونى مسکنشد و نتیجه آن شد که علاوه بر رفع یکایک مشکلات تعاونى، عنوان "تعاونى برتر" استانى را از آن خود نماید.

این ارمغان یکدلى را به یکایک شما خوبان تبریک و تهنیت گفته و امید آن داریم تا بتوانیم آرزوهاى بزرگ شمابزرگواران را برآورده کنیم، انشاالله تعالى