• 32709099 (031)

  •  | 1398/10/29
​​​​​​​پروژه کتالم رامسر

پروژه کتالم رامسر

 

پیرو اطلاعیه مورخ 08/12/97 و با توجه به انعقاد قرارداد خرید زمین واقع در کتالم رامسر در مورخ 26/12/97، نحوه پرداخت اقساط بهای زمین پروژه به شرح ذیل اعلام می گردد:

مرحله اول (بابت ثبت نام):        حداکثر تا تاریخ 14/02/98                           مبلغ 100 میلیون تومان

مرحله دوم:                             حداکثر تا تاریخ 01/03/98                           مبلغ 36 میلیون تومان

مرحله سوم:                             حداکثر تا تاریخ 01/04/98                           مبلغ 35 میلیون تومان

مرحله چهارم:                         حداکثر تا تاریخ 01/05/98                           مبلغ 35 میلیون تومان

 

توضیحات:

1- مبالغ اعلامی فوق براساس پیش بینی ظرفیت زمین با 350 دستگاه ویلا و آپارتمان برآورد شده است لذا میزان دقیق سهم زمین هر متقاضی پس از انجام مراحل طراحی و اخذ پروانه و با توجه به نوع انتخاب ( ویلایی یا آپارتمانی) مجدداً محاسبه و در قیمت نهایی سهم زمین واحد لحاظ می گردد.

2- مهلت ثبت نام و پرداخت مبلغ مرحله اول تاریخ 14/02/98 می باشد.

3- پس از پایان مهلت ثبت نام، در صورت وجود ظرفیت در پروژه ، جهت جبران بودجه خرید زمین، این ظرفیت به صورت یکجا به سرمایه گذاری خصوصی واگذار می‌گردد و ثبت نام متقاضیان جدید با دریافت اضافه بهای سهم زمین نسبت به مبلغ اولیه امکان پذیر می باشد.

 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد مبارکه