• 32709099 (031)

  •  | 1399/04/25
اطلاعیه 2 مربوط به پروژه شمال

پیرو اطلاعیه مورخ 97/12/08 در خصوص پذیره نویسی پروژه شمال به اطلاع می رساند زمین مورد قرارداد در شهر کتالم به مساحت حدود 27 هکتار میباشد که به قیمت کل 72 میلیارد تومان با فروشنده توافق نهایی حاصل شده است. پس از کسر معابر داخلی حدود 20 هکتار زمین جهت ساخت باقی می ماند که پس از طراحی و اخذ مجوز از شهرداری میزان سطح اشغال و زیر بنا مشخص میگردد. بدین ترتیب قیمت زمین خالص پس از کسر معابر حدود 380-360 هزار تومان برآورد میگردد.

پیرو پرسش بعضی از دوستان در خصوص امکان دیوار کشی و یا امکان تفکیک فیزیکی زمین پروژه شمال موارد زیر به اطلاع عزیزان میرسد:

1-قراداد اعضاء محترم با تعاونی قرارداد مشارکت در ساخت ویلا و یا آپارتمان میباشد و نه قرارداد تحویل زمین خام. در بررسی اولیه به نظر میرسد تحویل زمین به صورت خام به تعدادی و ویلا به تعدادی دیگر شدیداً باعث بی نظمی مجموعه و افت کیفیت مجموعه می‌شود. لیکن جهت رفاه متقاضیان و همچنین به دلیل حجم نسبتاً زیاد پروژه، این مجموعه در سه فاز و با تأخیر زمانی یکساله برای شروع هر فاز نسبت به دیگری اقدام به ساخت خواهد شد تا هر عضو پس از پرداخت سهم هزینه زمین بسته به شرایط اقتصادی خود امکان انتخاب و برنامه ریزی جهت ادامه را داشته باشد. یعنی پس از اینکه خرید زمین به طور کامل انجام و مراحل طراحی و اخذ مجوزات صورت گرفت، آن دسته از اعضاء که آمادگی شروع عملیات ساخت و صرف هزینه آن را دارند در فاز اول پروژه قرار میگیرند که محدوده مشخصی از زمین را دارد و کسانی که بودجه ساخت بلافاصله پس از پرداخت زمین را ندارند در فاز دوم با یک سال تأخیر شروع نسبت به فاز اول و یا در فاز سوم با تأخیر شروع دو ساله نسبت به فاز اول قرار میگیرند.

هزینه زمین و مجوزات به دلیل اینکه همه اعضاء همزمان پرداخت کرده اند ثابت میباشد. ولی هزینه ساخت هر فاز متناسب با شرایط زمانی دوره مخصوص به خودش محاسبه میشود.

بدین ترتیب هر کس با توجه به بودجه خود، برنامه ریزی میکند و تأخیر تأمین بودجه اعضاء نسبت به هم باعث آمیختگی ساخت تعدادی از اعضاء با بهره برداری تعدادی دیگر نمیشود به این دلیل که محدوده فیزیکی سه فاز زمانی از هم به صورت موقت جدا میشود که پس از پایان همه فازها به یکدیگر مرتبط میگردند.

2- باتوجه به سند شش دانگ ملک و کاربری آن، پس از ساخت امکان دریافت سند شش دانگ و سهمی هر دو ،برای ویلا یا آپارتمان وجود دارد.

3-اینکه آیا محوطه ویلاها از هم جدا شود و یا خیر و اگر قرار شد جدا شود به چه شکل، بستگی مستقیم به طرح معماری که به شهرداری ارائه میشود و نوع تائیدیه آن دارد.

آنچه هم اکنون اهمیت دارد این است که امکان همه آلترناتیوهای مورد بحث در زمین مذکور وجود دارد وآنچه نحوه انتخاب هر کدام را مشخص میکند در مرحله اول آنالیز اقتصادی در جهت منافع  عزیزان و در مرحله دوم نوع برخورد ارگانهای صادر کننده مجوز با مسائل پروژه است.

 

تعاونی مسکن فولاد مبارکه