• 32709099 (031)

  •  | 1398/10/29
پذیره نویسی پروژه سینا 4

در راستای پاسخگویی به نیازهای کارکنان پرتلاش شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تحت پوشش، پروژه شینا 4 شامل 95 واحد مسکونی با متراژ حدود 125،155 و 200 متر مربع در منطقه گل نرگس بلوار صفه، بر خیابان دکتر حسابی واقع گردیده است. پس از طراحی نقشه های چهارگانه و پروانه ساختمان، اجرای پروژه در 30 ماه امکان پذیر می باشد.

مبلغ پیش پرداخت : 100 میلیون تومان

 

شرایط ثبت نام : 

 

با توجه به محدود بودن تعداد واحد های پروژه، اولویت ثبت نام به شرح ذیل اعلام میگردد:

1- کارکنانی که عضو تعاونی بوده و تاکنون از امکانات تعاونی استفاده نکرده اند و در لیست ذخیره پروژه های سه گانه سینا ثبت نام کرده اند.

 2-کلیه کارکنانی که عضو تعاونی بوده و تاکنون از تعاونی مسکن واحد مسکونی دریافت نکرده اند.

3- سایر کارکنان فولاد مبارکه و شرکت های تحت پوشش.

 

در صورت عدم تکمیل ظرفیت، تعاونی مجاز خواهد بود ظرفیت خالی را به هر نجو که صلاح بداند کامل نماید و یا از خرید و ساخت آن انصراف دهد.

 

متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام تا تاریخ 97/110/20 مبلغ پیش پرداخت را به شماره حساب 242171049948851 شبا IR720600242171004994885001 نزد بانک مهر ایران به نام تعاونی مسکن فولاد مبارکه واریز نموده و اصل فیش مربوطه را به دفاتر تعاونی مسکن تحویل نمایییند.