• 32709099 (031)

  •  | 1399/01/14
تکمیل ظرفیت پروژه سرو


پیرو اطلاعیه پذیره نویسی پروژه سرو، به اطلاع می رساند با توجه به تکمیل ظرفیت، ثبت نام در این پروژه متوقف گردید. لذا از تاریخ این اطلاعیه از واریز هرگونه وجه بابت ثبت نام خودداری گردد.

اعضایی که متقاضی واحد در پروژه بوده و موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از تاریخ ٩٨/٠٤/٢٢ با تماس با دبیرخانه تعاونی مسکن درخواست خود را جهت ثبت در لیست انتظار پروژه اعلام نموده تا در صورت انصراف عضو ثبت نامی یا افزایش ظرفیت، ثبت نام گردند.

 

تعاونی مسکن فولاد مبارکه