• 32709099 (031)

  •  | 1398/03/26
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول                         تاریخ انتشار : 28/02/98

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 29/03/98 در محل سالن آمفی تئاتر مرکز تحقیقات به آدرس: فولاد مبارکه کیلومتر 75 جنوب غرب اصفهان تشکیل  می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و یا برگ سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانده و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.

*ضمناً به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود  و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 27/03/98 در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در فولاد مبارکه یا دفتر فدک واقع در اصفهان  خیابان همدانیان –مجتمع مسکونی فدک حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت ، برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.

دستور جلسه :

--------

1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان.

2- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان

4 - تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به 29/12/1397 وبودجه سال جاری شرکت .

5- ارائه گزارش حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

6- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی مسکن.

7- تصویب پاداش و حق جلسه هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسین.

8- تعیین خط مشی آینده شرکت

 

 

 

*داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده (2) دستور العمل ماده 38 قانون تعاون موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

 

                                        هیأت مدیره