• 32709099 (031)

  •  | 1398/04/25
پرداخت اقساط سه ماهه چهارم سال 97 پروژه سینا 3

 

اعضاء محترم پروژه سینا (٣)

با نزدیک شدن به آغاز عملیات خاکبرداری، اقساط سه ماهه چهارم سال ٩٧ به شرح ذیل اعلام می گردد و امید آن داریم تا با یاری همکارانتان در تعاونی مسکن، موجبات پیشرفت پروژه را فراهم آورید.

قسط اول تا تاریخ ٩٧/١٠/٢٠
دو خوابه ٣٠ میلیون تومان
سه خوابه ٣٥ میلیون تومان
چهارخوابه ٤٠ میلیون تومان

قسط دوم تا تاریخ ٩٧/١١/٢٠
دو خوابه ٢٠ میلیون تومان
سه خوابه ٣٠ میلیون تومان
چهارخوابه ٣٥ میلیون تومان